Кімната-світлиця «Берегиня»

Кімната-світлиця «Берегиня» є центром національного виховання, де школярі знайомляться з українськими народними звичаями, обрядами, побутом, культурою українців. Слово «берегиня» утворене від дієслова «берегти» на означення оселі, хати. З «Берегині» починається рідна домівка. Багато доріг манить нас у життя, але слово, наспіване мамою в колисковій, повертає нас до рідного дому.

                                   Відчиняла ти лагідно двері

                                   Для нового життя і добра,

                                   Друзів кликала до вечері

                                   Рідна хата моя стара.

Історія створення

У 1993 – 1994 навчальному році зусиллями учнів та їх батьків створена музейна кімната «Берегиня», у якій знаходяться старовинні речі для зберігання пам`яті й пошанування людей, які ці речі виготовили, ними користувалися й передали нащадкам як пам`ять про минуле нашого народу. Це результат творчої пошуково-дослідницької роботи її засновників — учителів української мови та літератури Доцок Марії Іванівни, Ніколаєнко Віри Петрівни, Олефіренко Лідії Іванівни.

Робота кімнати-світлиці на сучасному етапі

Одним із пріоритетних  напрямків виховної роботи у школі №27 протягом існування закладу є національне та патріотичне виховання. Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Тому важливо, щоб школярі усвідомили себе частиною народу, співвідносили свою діяльність з інтересами нації.

Створення кімнати-світлиці зараджує справі виховання національно свідомих громадян України. Дитина повинна знаходитись під постійним впливом матеріальної й духовної культури свого народу. Це потрібно найперше для найповнішого розкриття природних схильностей дитини й розвитку її здібностей, виявлення етнопсихологічних особливостей.

Кімната-світлиця «Берегиня» використовується  в повній мірі: при вивченні тем з різних предметів, пов’язаних з українським народознавством, спеціально підготовлені учні проводять  екскурсії, наочно демонструють вироби з глини, знаряддя праці, види вишивки, старовинний одяг, картини, створені земляками, пояснюють походження оберегів, особливості облаштування давньої української оселі. Тут же проходять уроки словесності.