Протидія булінгу

Булінг (цькування) – дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій.

ЮНІСЕФ визначає булінг (від анг. to bull – переслідувати) як небажану агресивну поведінку дітей шкільного віку, яка призводить до цькування дитини іншою дитиною чи групою дітей з метою приниження, залякування та демонстрації сили.

Булінг: причини, наслідки, запобігання та відповідальність

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27, м.Суми, Сумської області діє згідно з чинним законодавством щодо протидії булінгу  та виконує загальношкільний план заходів щодо протидії булінгу.

Подання заяв про булінг та порядок їх розгляду відбувається згідно з чинним законодавством України.

Зразок заяви

Механізм взаємодії учасників освітнього процесу в разі виявлення випадку жорстокого  поводження  з дітьми