НУШ

У час реформування системи освіти України слова класика педагогічної науки В. Сухомлинського стають найбільш актуальними та вагомими. Питання «навчання для життя», а не заради знаннєвих накопичень, відповідно вимог Концепції «Нова українська школа», знаходять своє відображення у застосуванні методик компетентісного та інтегрованого навчання, практично-діяльнісних та дослідницьких підходів, принципів взаємо та самонавчання.

Концепція НУШ — це програма нововведень, яка має за мету змінити підхід учителів до навчання учнів, а з самих дітей зробити не стільки «знаючих»,  скільки «думаючих» громадян. Основною новацією Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №8, є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні.

У закладі освіти затверджено План заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи на 2017-2022 роки, який успішно реалізовується.

В освітньому закладі створено нове освітнє середовище. Відповідно до потреб здобувачів освіти створено різноманітні осередки, відповідно вимогам НУШ. Існують куточки визначення настрою, стіна слів, коло вибору, змінний стенд для заповнення щоденних новин; коркові дошки для інформації, відведено місце для виставки дитячих робіт, проектів, лепбуків.

Усі кабінети початкової школи облаштовано новими  партами, які відповідають важливим критеріям, серед яких: ергономічність, безпечність, міцність, певна форма, колір, розміри та вага, а також естетичність.  Інтерактивні дошки, проектори, комп’ютерна техніка, принтери, ламінатори дозволяють учителю зробити урок насиченим, сучасним, цікавим, продуктивним та діяльнісним. У кожному кабінеті відкриті шафи для розміщення та зручного доступу портфоліо учнів, навчальних матеріалів, ігор, наявні куточки спостережень та досліджень.

Усі вчителі початкових класів,  пройшли курси підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи при СОІППО та на сайті студії онлайн-освіти EdEra.

Відповідно до наказу МОН України від 13.07.2017 року №1028 «Про проведення Всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів» комунальна установа Сумська загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів №27, м. Суми, Сумської області протягом 2017-2021 років є учасником Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти».

Починаючи з 2017 року на базі освітнього закладу в апробації нового Державного стандарту початкової освіти брали участь  два класи І ступеня навчання з ізагальною кількість учнів – 59 учнів.

Здобувачі освіти впродовж чотирьох років навчалися за новими програмами, підручниками, методиками, серед яких значна роль відводилася інтегрованому навчанню, інформаційно-комунікаційним технологіям, розвитку компетентностей, зв’язку з життям, сприйманню світу цілісним.

По закінченню експерименту з метою визначення рівня сформованості наскрізних вмінь серед учнів пілотних класів та їх батьків у травні 2021 року було проведено онлайн опитування.

За результатами опитування 93 % учнів експериментальних класів ходять до школи із задоволенням.

Для 55% здобувачів освіти найулюбленішим уроком виявився «Я досліджую світ», для 45% — інформатика, для 75% — українська мова, для 63% — мистецтво, математика – для 67%, англійська мова – 50%.

85% здобувачів освіти пілотних класів подобалося спілкування у ранковому колі з друзями та вчителем, 65% — ігри на перервах, 98 % дітей подобалися уроки.

99% учнів із опитаних пілотних класів із задоволенням працювали з LEGO, проводити досліди подобалося 88 % дітей, 98% здобувачів освіти виконували завдання на інтерактивній дошці, 60% дітей із задоволенням створювали лепбуки. Працювати у щоденниках вражень подобалося 83% дітей.

85 % здобувачів освіти пілотних класів були задоволені методами формувального оцінювання, які застосовував вчитель. Використовувати шкалу самооцінювання подобалося 65% дітей, заповнювати чек-лист – 89 %.

90% опитаних батьків повідомили, що дитина дуже відповідально ставилася до навчання. За їх спостереженнями 97% дітей із задоволенням ходили до школи. 79% дітей уміють критично мислити. 93% ставляться доброзичливо до своїх однокласників, уміють працювати в команді.

Результати опитування свідчать, що підходи до викладання, на яких базується реформа НУШ, підтримують і діти, і батьки і вчителі. Передбачені реформою НУШ зміни здатні покращити якість шкільної освіти в Україні.

За період участі у Всеукраїнському експерименті значно підвищився професійний рівень вчителів освітнього закладу. Учителі початкових класів   популяризують власний  педагогічний  досвід у фахових виданнях. За період експерименту надруковано більше 40 методичних матеріалів.

Роботу вчителів початкових класів «Формування ключових компетентностей молодших школярів через гру на уроках «Я досліджую світ»: LEGO-технології в освітньому процесі» було представлено на ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2020». Робота була нагороджена «Золотою медаллю».

24 травня 2021 року наша школа стала учасником прямої трансляції Міністерства освіти і науки України «Агенти Змін». Під час заходу підбито підсумки пілотування реформи «Нова українська школа» в 1-4 класах.

На цьому  пілотування Концепції Нової української школи не закінчено. З 2021-2022 н.р. освітній заклад продовжує експеримент впровадження Державного стандарту Базової середньої освіти.