Поради психолога

Усупереч тому, що війна триває вже довго і ми звикаємо до обставин, наш організм продовжує реагувати на стресові ситуації. І навіть якщо реакція не проявляється відразу після травматичної події, є накопичувальний ефект. Тож важливо знати, як проявляється стрес у тому чи тому віці та як його позбутися.
До уваги великий антистресовий гід

ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ ПАМ’ЯТАЙТЕ

 • Ставлення людей до вас  віддзеркалює ваше ставлення до них.
 • Хто любить людей, того й люди люблять.
 • Виявляйте ініціативу в приязному ставленні до інших.
 • Цікавтеся людьми, що оточують вас, їхніми турботами й радощами.
 • Учіться ставити себе на місце іншої людини.
 • Уживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей: «даруйте», «перепрошую», «дякую», «будь ласка» та інші. Ввічливість обеззброює.
 • Використовуйте кожну нагоду для спілкування.

Етапи професійного самовизначення

Крок 1

Подумай, що тебе цікавить у житті, до чого ти прагнеш, чим тобі подобається займатися, що б ти хотів робити, які професії тобі подобаються, які умови праці тебе приваблюють, що ти хотів би отримувати від своєї майбутньої професії? Давши відповідь на ці питання, ти зробиш перший крок до правильного, свідомого вибору професії.

Крок 2

Якщо ти не можеш визначити професії, які тобі подобаються, тоді уважно вивчи класифікацію професій за предметом, метою, знаряддями й умовами праці.

Крок 3

Визнач свій професійний тип та відповідне професійне середовище, яке тобі підходить найкраще, та узгодь його з професіями, які ти визначив для себе в попередньому кроці.

Крок 4

Вивчи свої професійні інтереси і нахили, мотиви вибору професії, скориставшись методиками «Карта інтересів», ДДО, ПДО, «Мотиви вибору професії». Співстав їх з есіями, які тобою були визначені в попередніх кроках. Якщо там були професії, які не збіглися з твоїми інтересами й нахилами, то викресли їх зі свого списку, залишивши тільки ті, які потрібно поглиблено дослідити.

Крок 5

Вивчи детально описи відібраних професій; поговори, якщо є можливість, з представниками цих професій, з’ясуй зміст та особливості їхньої роботи. Познайомся з характером й умовами праці, поцікався, де вони отримували цю професію і які реальні можливості працевлаштування. Спробуй, випробувати себе в цих професіях, хоча б у змодельованих професійних ситуаціях.

Крок 6

Склади перелік вимог, які висувають визначені тобою професії до людини, до її психофізіологічних і фізичних якостей та запиши.

Крок 7

Вивчи самого себе якомога глибше, тобто визнач свої задатки, здібності, темперамент, риси характеру, вольові якості, трудові навички (за результатами вивчення шкільних предметів та занять у гуртках, секціях тощо); визнач свій фізичний розвиток і стан здоров’я.

Крок 8

Дізнайся в міському (районному) та обласному центрах зайнятості чи на їхніх вебсайтах про професії та спеціальності, які потрібні на ринку праці сьогодні та реальне працевлаштування за спеціальностями, які ти визначив для себе.

Крок 9

Оціни свою відповідність вимогам кожної з професій, які ти визначив і проаналізував: чи розвинені в тебе професійні якості, чи відповідають твої здібності, психологічні особливості, стан здоров’я вимогам професій, які ти хотів би обрати. Визнач, яка професія зі списку найбільше тобі підходить за всіма пунктами вимог. Якщо вони, в основному, збігаються, або є можливість їх подальшого розвитку, тоді ти на правильному шляху. Якщо вони частково не збігаються, з’ясуй, у чому причина, та розроби план самовиховання і саморозвитку необхідних для цієї професії якостей. Якщо професії та можливсті, на твій погляд, повністю не збігаються,  тобі необхідно порадитись зі спеціалістом-психологом або професійним консультантом. Враховуючи його поради, відкоригуй подальший план своїх дій.

Крок 10

Визнач, які труднощі, перешкоди, помилки можуть виникнути при досягненні професії мрії.

Крок 11

Визнач основні практичні кроки до успіху: у якому навчальному закладі ти можеш отримати професійну освіту, як розвивати в собі професійно важливі якості, як можна отримати практичний досвід роботи за “своєю” спеціальністю (займатись у відповідних гуртках, секціях, МАН тощо), як підвищити свою професійну майстерність та конкурентоспроможність на ринку праці.

Крок 12

Перед тим, як прийняти остаточне рішення, не забудь порадитися також із батьками, рідними, друзями, учителями, психологом, профконсультантом та іншими дорослими, які добре знають тебе.

Зробивши остаточний вибір, розроби план самопідготовки до зустрічі з майбутньою професією, включаючи вибір навчального закладу. Не відступай перед труднощами, будь наполегливим у досягненні поставленої мети.

Бажаємо успіхів!

 

ЯК ВИКОНУВАТИ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ?

Рекомендації психолога учням

 1. Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на запитання.
 2. Запитуй, якщо щось не зрозумів або з чимось не згодний.
 3. Точно й детально записуй, що задано з кожного предмета.
 4. Навчися користуватися словниками й довідниками. З’ясовуй значення незнайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, формули в довідниках.
 5. Якщо в тебе є комп’ютер, навчися з його допомогою знаходити потрібну інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних таблиць тощо.
 6. Якщо матеріал, який вивчали на уроці, є для тебе складним, повтори матеріал цього ж дня, навіть якщо наступний урок буде лише через кілька днів.
 7. Починаючи виконувати завдання, думай не тільки про те, що треба зробити (тобто про зміст завдання), а й про те, як (за допомогою яких прийомів, засобів) це можна зробити.
 8. У разі потреби звертайся за допомогою до дорослого або до однокласників.
 9. Починаючи виконувати уроки, розгорни щоденник, подивися, чи всі завдання ти записав.
 10. Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і спробуй визначи­ти, скільки часу тобі знадобиться для виконання кожного з них.
 11. Прибери зі столу все зайве. Приготуй те, що потрібно для виконання першого завдання (підручник, зошити, карти, олівці, словники, довідники тощо). Після того, як виконаєш завдання першого уроку, прибери все й приготуй те, що потрібно для виконання наступного.
 12. Між уроками роби перерви.
 13. Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам’ятати.
 14. Перш ніж виконувати письмові завдання, зрозумій і вивчи правила до них.
 15. Читаючи параграф підручника, став собі запитання: про що (або про кого) йдеться в цьому тексті тощо.
 16. Шукай зв’язок кожного нового поняття, явища, про яке ти дізнаєшся, з тим, що ти вже знаєш. Співвіднось нове з уже відомим. Стеж за тим, щоб це були не випадкові, зовнішні зв’язки, а головні зв’язки за змістом.
 17. Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або складний, розбий його на окремі частини й опрацьовуй кожну частину окремо. Використовуй метод ключових слів.
 18. Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на останній день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, упродовж кількох днів, рівномірно розподіляючи навантаження.
 19. Готуючись до усних уроків, викорис­товуй карти, схеми. Вони допоможуть тобі краще зрозуміти й запам’ятати матеріал. До них необхідно звертатися, відповідаючи на уроці. Чим краще ти вмієш користуватися картами, схемами, таблицями, тим вищою буде оцінка.
 20. Спробуй у підготовці усних завдань використовувати метод «5 П», розроблений американськими психологами.
 21. Складай план усної відповіді.
 22. Перевіряй себе.

Пам’ятай

Ми найкраще запам’ятовуємо:

 • те, чим постійно користуємося;
 • те, до чого нам треба буде повернутися (перервані дії);
 • те, що нам потрібно;
 • те, що ми можемо пов’язати з іншими нашими знаннями й уміннями;
 • те, що пов’язано з нашими переживаннями (і приємними, і неприємними).

Метод 5-П

1-П — Переглянь текст швидко.

2-П — Придумай до нього запитання.

3-П — Познач олівцем найважливіші місця.

4- П — Перекажи текст.

5- П — Переглянь текст повторно.