Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування –  добровільна дитяча демократична позапартійна організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості шкільного колективу, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до прав та обов’язків, що є невід’ємною частиною системи управління школою. Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку в класі, а потім у школі, місті, державі.

Стаття 28 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу.

ШКІЛЬНА УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА (ШУР) – це добровільне незалежне об’єднання учнів школи.

Метою діяльності є розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі в громадському житті, створення умов для самореалізації, усебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей,  поширення серед дітей  інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод.

Завданнями ШУРу є:

 1. Розбудова демократичної системи учнівського самоврядування, розробка механізмів їх взаємодії і координації;
 2. Стимулювання розвитку реалізації лідерського потенціалу юнаків та дівчат у різних сферах їх життєдіяльності;
 3. Забезпечення умов для повноправної участі учнівської молоді в прийнятті рішень, широкого залучення молоді до формування органів самоврядування знизу доверху;
 4. Формування соціальної активності і життєвої компетентності на основі готовності до участі в процесах державотворення;
 5. Формування в учнівської молоді правової культури, надання їй допомоги в оволодінні способами й методами реалізації своїх прав у державі й суспільстві;
 6. Підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля;
 7. Установлення контактів з дитячими громадськими організаціями навчальних закладів регіону, міста, країни, розробка програм спільних дій;
 8. Утвердження конструктивної взаємодії в трикутнику «педагогічний колектив – учні – батьки» з метою розв’язання спільних проблем. 

ПРИНЦИПИ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ ШКОЛИ

Принципи:

 1. Поважати бажання і обговорювати позицію, думку.
 2. Визнавати право кожного на помилку, надавати можливість її виправити.
 3. Прагнути до найвищих результатів у навчанні й творчості.
 4. Повсякчасно піклуватися про добре ім’я свого навчального закладу.

  Права:

 1. Висловлювати думку про життя школи й методи навчально-виховної роботи.
 2. Брати участь в управлінні навчально-виховною роботою.
 3. Представляти школу на оглядах, конкурсах та інших заходах.
 4. Обирати органи самоврядування та бути обраними до них.
 5. На повагу гідності в справах особистих, сімейних і товариських.
 6. На захист своїх прав, що не може бути приводом до негативного ставлення з боку старших або товаришів.
 7. Отримання в разі необхідності опіки й допомоги з боку дирекції.

 Обов’язки:

 1. Дорожити честю школи, примножувати її традиції.
 2. Сумлінно вчитися, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в школі, виявляти повагу до дорослих і товаришів, не принижувати гідності людини.
 3. Дотримуватися вимог і правил протипожежної та санітарної допомоги, безпеки.
 4. Брати активну участь в громадському житті школи, класу.
 5. Слідкувати за своїм здоров’ям, безпекою власного життя і життя своїх товаришів. ПАЛІННЯ, ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИКІВ НЕ СУМІСНІ ЗІ ЗВАННЯМ “УЧЕНЬ”.
 6. Дбайливо й охайно ставитися до майна школи.

ПРЕЗИДЕНТ ШКІЛЬНОЇ УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ є головою Шкільної Учнівської Республіки, виступає від її імені та в її інтересах.

 1. Забезпечує, планує, організовує, координує, контролює, регулює роботу учнівського самоврядування.
 2. Доповідає про свою роботу загальним зборам представників 6–11 класів, що збираються раз на два тижні.
 3. Представляє школу під час міжшкільної взаємодії.
 4. Призначає загальношкільну учнівську конференцію.
 5. Підписує або накладає вето щодо законів, які приймає Парламент Шкільної Учнівської Республіки.
 6. Співпрацює з адміністрацією та батьківським комітетом школи.
 7. Звертається з посланнями до учнів із щорічними і позачерговими посланнями до Парламенту ШУР про внутрішнє і зовнішнє становище школи.
 8. Підписує закони, прийняті Парламентом.
 9. Має право вето щодо прийнятих Парламентом ШУР законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд.

Прем’єр-міністр ШУР керує роботою Кабінету Міністрів ШУР, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів ШУР, схваленої Парламентом ШУР.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ШУР

  Міністерство роботи зі шкільною молодшою ланкою:

 • керує проведенням культурно-масових справ, організацією класних вечорів, виховних заходів, традиційних свят;
 • організовує проведення фізкультхвилинок та ігор на перервах;
 • організовує допомогу в оформленні класних куточків;
 • залучає активних учнів до роботи ШУР.

Міністерство культури та творчого розвитку:

 • керує проведенням культурно-масових справ , організацією шкільних та класних вечорів , розподіляє між класами та учнями обов’язки;
 • організовує і допомагає у проведенні традиційних загальношкільних свят;
 • установлює партнерські зв’язки з кінотеатрами, клубами, будинками культури, музеями;
 • проводить творчі виставки учнів;
 • організовує роботу з оформлення класних куточків та інтер’єру школи;
 • залучає учнів до гурткової роботи;
 • організовує культпоходи та екскурсії із врахуванням заявок класних колективів.

Міністерство громадсько-корисної діяльності та правопорядку :

 • контролює облік відвідування уроків;
 • допомагає учням, які не відвідують школу з поважних причин;
 • здійснює облік успішності;
 • допомагає в проведенні предметних тижнів, олімпіад, тематичних декад, конкурсів;
 • ушановує відмінників та призерів олімпіад з базових дисциплін;
 • перевіряє шкільну форму та зовнішній вигляд (зачіску);
 • проводить роботу зі здобувачами освіти девіантної поведінки та схильними до правопорушень.

Міністерство спорту та охорони здоров’я:

 • організовує зустрічі з лікарями-спеціалістами;
 • організовує змагання, конкурси, спортивні естафети, туристичні походи;
 • залучає учнів до участі в спортивних гуртках, секціях;
 • організовує рейди чистоти;
 • допомагає в проведенні тижнів фізичної культури.

Міністерство інформації та зв’язків з громадськістю:

 • випускає інформаційні вісники;
 • висвітлює шкільні події на інтернет ресурсах, а саме в групі Facebook, сайті школи;
 • оформлює інформаційні стенди та оголошення;
 • організовує урочисті події, заходи;
 • готує фотомонтажі, фотовиставки, відеоматеріали;
 • проводить анкетування,  соціологічні опитування;
 • проводить інформаційні тематичні хвилинки;
 • перевіряє класні куточки.

ПАРЛАМЕНТ ШКІЛЬНОЇ УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Голова Парламенту ШУР:

 1. Веде засідання Парламенту Шкільної Учнівської Республіки.
 2. Організовує та координує роботу Парламенту Шкільної Учнівської Республіки.
 3. Підписує акти, прийняті Парламентом Шкільної Учнівської Республіки, попередньо опрацьовані та узгоджені з директором навчального закладу.
 4. Організовує роботу апарату Парламенту Шкільної Учнівської Республіки.

ШКІЛЬНА УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА

Президент ШУР – Курочкіна Марія

Прем’єр-міністр ШУР – Маховицька Дар’я

Голова Парламенту ШУР – Єлшанська Катерина

Міністерство інформації та зв’язків з громадськістю

 1. Міністр – Притика Анастасія

Міністерство охорони здоров’я та спорту

 1. Міністр – Їжкун Іван
 2. Заступник міністра – Мироненко Іван

 Міністерство громадсько-корисної діяльності та правопорядку

 1. Міністр – Луценко Ірина

Міністерство роботи з молодшою шкільною ланкою

 1. Міністр – Білера Лариса

 Міністерство культури та творчого розвитку

 1. Міністр – Шепіль Софія
 2. Заступник міністра – Остапенко Владислав

10 ТАК-НІ

Правила для учнів, які розроблені спільно з представниками батьківської громади, здобувачами освіти та педагогами в рамках проєкту «Демократична школа»