Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг організації освітнього процесу

та рівня навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11-х класів з математики (2021)

 

Наказ про проведення

Результати моніторингу

 

У школі постійно здійснюється контроль за станом організації освітнього процесу з навчальних предметів, рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти відповідно до плану роботи закладу освіти на навчальний рік.

Підсумки навчальних досягнень учнів 

2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.

2018-2019 н.р.

2017-2018 н.р.