Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг якості освіти відповідно до Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 №54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. №154/34437, у закладі освіти не проводився. У школі здійснюється контроль за станом організації освітнього процесу з навчальних предметів, рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти відповідно до плану роботи закладу освіти на навчальний рік.

Підсумки навчальних досягнень учнів 

2019-2020 н.р.

2018-2019 н.р.

2017-2018 н.р.