Результати моніторингу якості освіти

У закладі освіти постійно здійснюється контроль за станом організації освітнього процесу з навчальних предметів, рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти відповідно до плану роботи на навчальний рік.

2022/2023 н.р.

2021/2022 н.р.

2020/2021 н.р.

Моніторинг організації освітнього процесу

та рівня навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11-х класів з математики (2021)

Наказ про проведення

Результати моніторингу