Запрошуємо на щорічний звіт керівника закладу освіти

Шановні педагоги, батьки та всі охочі дізнатися про життя нашого закладу освіти!

Запрошуємо!

15.06.2021 о 17.00 відбудеться звіт керівника онлайн за покликанням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7ee9bf38767948cba5a87c9a24d8a965%40thread.tacv2/1621402018215?context=%7b%22Tid%22%3a%22a270476c-8407-42b4-894f-410fd30dbba4%22%2c%22Oid%22%3a%22ce3a4c0a-c84e-4ba5-a4ff-2b8d70b0f3a8%22%7d