Інституційний аудит — 2022

Інституційний аудит — 2022

У КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №27, м.Суми з 11.02.2022 по 18.05.2022 здійснювався інституційний аудит управлінням Державної служби якості освіти в Сумській області. За результатами аудиту було сформовано ВИСНОВОК про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

Щиро вдячні нашим партнерам з управління Державної служби якості освіти в Сумській області за плідну роботу, відкритість та націленість на результат. Нам довелося співпрацювати на зламі традиційного, дистанційного навчання та освітнього процесу в часи війни. Наш колектив працював попри всі обставини, кожного разу доводячи, що діяльність закладу освіти спрямована на «…всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів. Інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу
Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору» ( Закон України «Про освіту»).